Det här är riksmordkommissionen

Rikskriminalpolisens riksmordkommission består av experter på att utreda mord. De reser runt i landet för att hjälpa lokala polismyndigheter med komplicerade mordutredningar.

De lokala polismyndigheter som begär hjälp av riksmordkommission behöver inte bekosta insatsen eftersom riksmordkommissionen ingår i polisens nationella resurser.

När riksmordkommissionen anländer till en plats börjar man med att sätta upp en organisation tillsammans med den lokala polismyndigheten.

Där ingår en spaningsledare från den lokala polisen och en biträdande spaningsledare från Riksmordkommissionen.

Allt tillgängligt utredningsmaterial gås igenom. Riksmordkommissionen arbetar efter något som brukar benämnas PUG:en (Polisens utredning av grova brott) eller ”mordbibeln”.

PUG:en togs fram redan på 50-talet och innehåller till exempel checklistor för hur man bygger upp en spaningsorganisation.

Om polisen inte lyckas lösa mordet ser riksmordkommissionen till att alla uppgifter sparas och att utredningen kan frysas i ett läge som gör det lättare att ta upp nya spår vid ett senare tillfälle.

Några kända mordutredningar som riksmordkommissionen deltagit i är mordet på Anna Lindh, jakten på Hagamannen i Umeå och barnamorden i Arboga.

Källa: polisen.se