Medellivslängden i Sverige ökar

Vi lever allt längre i Sverige. Statistiska centralbyråns analys, som presenterades nu på förmiddagen, visar att mäns förväntade medellivslängd ökat med 2 år och kvinnors med 1,5 år. Det är högre än i många andra europeiska länder.

Kvinnors medellivslängd är nu 83,5 år och mäns 79,5, jämfört med för tio år sedan. Det innebär att skillnaden mellan könen minskat något, också det skiljer sig från många andra länder, där skillnaden mellan könen kan vara upp mot 10 år.

Vår medellivslängd baseras på uppgifter om 100 000 personer och de dödsrisker som finns, och antalet överlevande i varje åldersgrupp.

Regionalt finns det stora skillnader, generellt lever personer i södra Sverige längre än de i norra. Högst medellivslängd har de i Halland, Uppsala och Kronoberg och lägst de i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.

Också utbildning är en faktor som påverkar, de med eftergymnasial utbildning har drygt fem år högre medellivslängd, enligt analysen.