Grafik: Så kan dricksvattnet förorenas av ett förändrat klimat

1. Vid häftiga regn blir marken mättad av vatten. Avrinningen sker från platser där det finns betande djur, jordbruk, trafik, hus och industrier.

2. Vattnet kommer i kontakt med en mängd olika ämnen, kända och okända. Tillslut rinner det ned i sjöar och vattendrag där man hämtar in vatten till vattenverken (vattentäckt).

3. Om det finns ämnen i råvattnet som vattenverket ännu inte hanterar, följer de med genom hela reningsprocessen och hamnar tillslut i vårt dricksvatten.