EU-beslut om laxfiske väntas i dag

2:15 min

I dag väntas EU:s jordbruks- och fiskeriministrar ta beslut om nästa års kvoter för laxfisket i Östersjön. EU-kommissionen föreslår att laxfisket i Östersjön minskas med 79 procent nästa år. Ett dråpslag, menar yrkesfiskare, medan förslaget gillas av fritidsfiskare.

Ordföranden i Norrbottens kustfiskarförbund, yrkesfiskaren Kjell Strömbäck i Kalix, befarar ett dråpslag för delar av det svenska yrkesfisket.

– Jag tycker ju att det är katastrof. Jag befarar ju att det inte blir något yrkesfiske kvar.

Vad skulle det betyda för dig personligen?

– Det finns ingen bärighet i det.

Laxfisket är framförallt en viktig inkomstkälla för de runt 150 yrkesfiskarna längs Norrlandskusten och vissa år står den för så mycket som 70 procent av Kjell Strömbäcks inkomster.

– Jag har ju investerat två miljoner i laxfällor. Hur ska du kunna förränta sådant?

EU-kommissionen föreslår att antalet Östersjölaxar som länderna runt Östersjön ska få fiska nästa år ska minska från årets 250 000 till 53 000.

En minskning med nästa 80 procent som en åtgärd mot ett allt svagare laxbestånd och som har rekommenderats av bland annat det internationella havsforskningsrådet.

Och bland fritidsfiskarna gillas föreslaget som EU:s jordbruks- och fiskeriministrar nu ska förhandla och besluta om. Den vilda laxen måste få chans att återvända till sina hemälvar, enligt Glenn Douglas i Råneå på organisationen Sportfiskarna.

– Man kan inte fiska på en fisk som inte finns helt enkelt. Då tömmer vi våra laxbestånd och flera av våra laxälvar har otroligt svaga bestånd.

Vid Råneälv har det de senaste två åren varit katastrofala återkomster av laxar. Forskarnas förklaring till de vikande laxstammarna är bland annat överfiske och att dödligheten bland laxungar, så kallad smolt, har ökat.

Och det har även förekommit uppgifter om polska fiskare som inte rapporterar in sina laxfångster.

Men yrkesfiskaren Kjell Strömbäck i Kalix tror inte att en kraftig neddragning av den totala kvoten kommer ge den effekt som många hoppas på.

– Vi har haft massor med regleringar i massor av år. Det började redan för 30 år sedan med redskapsregleringar, fredningsområden och fredningstider. Det fungerar ändå inte, det har varierat lika mycket beståndet för den skull. Men däremot kommer det slå ut en hel del yrkesfiskare längs den svenska kusten och överallt, säger yrkesfiskaren Kjell Strömbäck.