Stopp för ensamarbete på häktet i Göteborg

Häktet i Göteborg har infört ett tillfälligt stopp för ensamarbete. Skyddsombuden lade i dag ett så kallat skyddsstopp för ensamarbete och det stoppet kvarstod efter att Arbetsmiljöverket varit på plats.

– Vi har upptäckt tekniska brister i säkerhetssystemen som vi tycker är allvarliga, säger Leif Kyldal, ordförande för Seko vid häktet i Göteborg och skyddsombud.

Stoppet gäller tills bristerna är åtgärdade.

TT