Dråpmisstänkta läkaren frias

3:05 min

Solna tingsrätt har i dag friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008.

Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

– Det här kan givetvis komma att överklagas, säger Ekots Marcus Eriksson som följt fallet.

Tingsrätten har inte funnit bevisningen tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det över huvud taget har begåtts ett brott.

– Vi kan inte säga något ännu, eftersom vi inte har läst domen ännu. Men naturligtvis är alla här på sjukhuset väldigt glada över den friande domen, säger Klas Östman, presschef på Karolinska universitetssjukhuset, till vilket Astrid Lindgrens barnsjukhus tillhör, till TT.

I den avlidna flickans blod hittades en exceptionellt hög koncentration av tiopental. Tingsrätten anser inte analysen av den döda flickans blodprov är så tillförlitligt att det fullt ut kan ligga till grund för en fällande dom.

Tingsrätten anser inte att man kan dra någon mer långtgående slutsats av analysresultatet än att tiopental visserligen påvisats i en hög koncentration men att det är oklart hur hög denna koncentration varit.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte heller tillräckligt säkert lyckats bevisa att läkaren skulle ha agerat på något sätt som inte varit medicinskt motiverat i samband med att barnet dog.

Tingsrätten framhåller i domskälen att målet inte har handlat om vad en läkare får eller inte får göra när det gäller att lindra smärta och ångest för en patient i livets slutskede.

Vad som har prövats är om den nu döda flickan har fått motta en dödlig dos tiopental i avsikt att hon skulle dö, inte i avsikt att lindra hennes smärta eller ångest. Ett sådant agerande är straffbart som dråp enligt svensk rätt, skriver tingsrätten.

Åklagaren yrkade att läkaren skulle dömas för dråp eller försök till dråp. Läkaren har hela tiden nekat till brott och hävdat att hon inte har injicerat tiopental i flickan.

– Vi inom professionen såg aldrig detta som en prövning av vår verksamhet, utan av en enskild kollega som misstänktes för ett brott. Det intressanta blir nu om åklagaren väljer att överklaga, om han anser detta vara av så principiellt intresse, säger Jan Wernerman, tidigare ordförande för Svensk förening för anestesiologi och intensivvård, till TT.

Solna tingsrätt höll presskonferens med anledning av domen. Vid presskonferensen medverkade rättens ordförande, lagmannen Mari Heidenborg.

– Domstolen har bara prövat vad som hände 20 september 2008 då barnet dog. Den kritik som framförts mot vården har inte prövats, säger rättens ordförande Mari Heidenborg vid presskonferensen.

Heidenborg förklarade under presskonferensen att tingsrätten kommit fram till att de bevis som framlagts av åklagaren inte håller för en fällande dom.

– Det har funnits tveksamheter kring analysen av den avlidna flickans blod, säger Mari Heidenborg under presskonferensen.

– I brottmål gissar vi inte. Det måste bevisas, säger Mari Heidenborg angående analysens mätvärden av sömnmedlet tiopental.

Tingsrätten har kommit fram till att den avlidna flickan kan ha fått tiopental vid tidigare tillfällen och inte endast vid ett och samma tillfället. Det kan förklara att en hög koncentration tiopental hittades i flickans blod.

Däremot underkänner tingsrätten de extremt höga mätvärden som uppmätts.

Den avlidna flickans anhöriga har uppgett att de sett den åtalade läkaren ge flickan tiopental. Enligt rättens ordförande är detta dock inte bevisat.

– Uppgifterna från de anhöriga måste ses mot bakgrund av den förtvivlade stämning som rådde i det rum där barnets dödskamp pågick, säger Mari Heidenborg.

Heidenborg säger också att den undersköterska som fanns i rummet där flickan dog har lämnat ett vittnesmål som stöder läkarens berättelse.

Tingsrättens resonemang är inte övertygande. Det säger målsägarbiträdet Peter Althin, som företräder flickans föräldrar, om den friande domen till TT.

– Jag accepterar helt och hållet att beviskraven ska vara höga i alla brottmål, men tingsrättens resonemang kring varför analyssvaret inte är tillförlitligt känns inte övertygande, att tiopentalet kan ha tillförts vid andra tillfällen.

TT: Är du besviken?

– Nej, inte på annat sätt än att föräldrarna inte fick svar på sina frågor.

TT: Vad sade de om domen?

– De har aldrig varit intresserade av att fria eller fälla läkaren, utan de har enbart varit intresserade av vad som hände deras dotter och på den punkten har de fortfarande inte fått några svar.

Läkarförbundets ordförande  uttryckte lättanad över den friande domen i en kommentar till Sveriges Radios Alltid Nyheter.

– Jag är medveten om att det finns en möjlighet för åklagarsidan att överklaga men jag tycker ändå när man läser skälen till frikännandet att det känns bra, det känns skönt, säger Marie Wedin.

Åklagare  har ännu inte bestämt sig för om han ska överklaga domen. 

– Jag måste analysera och göra mina överväganden. Det kommer att ta en liten tid innan jag kan svara på den frågan, säger Peter Claeson till Ekots Marcus Eriksson.

Den friade läkarens advokat, , säger sig vara nöjd med domen.

Reaktioner och kommentarer

#ljud=3531866##ljud=3531850##ljud=3531859##ljud=3532147##ljud=3532220#

Sömnmedel hittades i flickans blod

Den tre månader gamla flickan dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna den 20 september 2008. Föräldrarna polisanmälde sjukvårdspersonalen den 6 oktober för felbehandling av dottern. De ville få utrett vad som hade hänt och begärde att flickans kropp skulle obduceras. Vid obduktionen hittades en extremt hög koncentration av sömnmedlet tiopental. Rättsmedicinalverket larmade då polis och åklagare. Den nu 57-åriga narkosläkaren som var ansvarig för flickans vård i slutskedet häktades i mars 2009. Hon åtalades den 1 februari 2010 misstänkt för dråp. (TT)

Hanna Birath

Ekot

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.