Stora problem med vattnet i enskilda brunnar

1:48 min

Varje vecka är det någon kommun i Sverige där invånarna uppmanas att koka vattnet på grund av störningar i dricksvattenproduktionen. För enskilda brunnar är läget ännu sämre. Uppemot var femte brunn har i dag otjänligt vatten, vilket leder till att många riskerar att bli magsjuka.

Det är uppemot 1,2 miljoner svenskar som dagligen får sitt vatten från egna brunnar. Räknar man med alla de som till viss del är beroende av en enskild brunn i sina sommarstugor och torp, så är det uppemot det dubbla.

Det ser illa ut med vattenkvalitén i brunnarna. 2008 gjorde SGU, Sveriges geologiska undersökning, en uppmärksammad mätning som visade att var femte brunn har otjänligt vatten. Nu tre år senare är läget fortfarande det samma.

– I många fall är det bakterier som är orsaken till att vattnet blir otjänligt och då är det väldigt vanligt med magåkommor och att man mår dåligt, säger Göran Risberg, som jobbar med dricksvattenfrågorna på SGU. Men det kan många gånger vara så att de som har det här vattnet och dricker det hela tiden blir immuna mot sin egen bakteriekultur från avloppet, medan de gäster som kommer och besöker kan bli väldigt magsjuka.

Det kan handla om farliga ämnen i berggrunden som arsenik, men oftast handlar det om att avlopp läcker in i dricksvattenbrunnen. Ju fler sommarstugeområden som omvandlas till permanent boende, desto större påfrestning blir det på brunnarna.

– Först och främst tycker jag att man ska ta vattenprov på sitt vatten, säger Göran Risberg. Vår rekommendation har varit att man ska ta vattenprov vart tredje till vart femte år, men märker man att man får en förändring på vattnet, att det ändrar karaktär, smak eller färg, då är det klart en anledning till att ta ett vattenprov.

– När man väl har fått vattenresultatet och kanske konstaterat att vattnet är otjänligt, då kanske man ska fundera på om man ska sätta in filter eller liknande för att bli av med problemet.