Grafik: Plötslig spädbarnsdöd

Orsakerna till plötslig spädbarnsdöd, eller SIDS (Sudden infant death syndrome) är inte helt klargjorda. Man har dock funnit ett antal faktorer som påverkar. Genom rekommendationer till småbarnsföräldrar har statistiken påverkats positivt.