Varnar för brister i vård av spelmissbrukare

2:10 min

Minst 50 kommuner ger ingen behandling alls till spelberoende och spelmissbrukare. Folkhälsoinstitutet och forskare är nu kritiska mot att så lite händer när det gäller att förbättra vården för de som har problem.

Konsekvensen kan bli att en del inte får den hjälp de behöver, säger Marie Risbäck, samordnare kring spelberoendefrågor vid Folkhälsoinstitutet.

– Det är väldigt allvarligt för de som är inne i ett spelmissbruk och för de som bor tillsammans med problemspelare, säger hon.

– Vi vill att de som ringer till hjälplinjen direkt ska kunna förmedlas till en hjälpinstans där man bor; så ser det inte ut i Sverige i dag, tyvärr.

Folk förlorar 17 miljarder varje år, enbart hos Svenska Spel, ATG och andra så kallade svenska bolag.

Ungefär 170 000 personer bedöms ha spelproblem, de är störst i gruppen unga män 18 till 24 år; var 10:e där har problem.

En undersökning för tre år sen, visade att 40 kommuner inte ger någon behandling alls till spelberoende.

En uppföljning gjord av Forum, centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, visar en liknande situation i år, minst 50 kommuner ger ingen behandling alls.

Enligt folkhälsoinstitutet måste regeringen besluta om vem som har ansvaret, kommunerna eller landstingen?

Myndigheten vill också att spelmarknaden ska präglas mer av sociala skyddshänsyn, ha en handlingsplan för att förebygga spelproblem, ha tydligare regler för spelreklam samt öka vård- och behandlingsinsatser så att alla som vill ska få vård.

Behandling är viktig, tycker Patrik Axelsson i Göteborg, som haft allvarliga problem med för mycket spelande.

– Redan efter en månad så fick det allvarliga konsekvenser när jag märkte att jag inte skulle kunna betala alla räkningar. Då gick jag över och blev kriminell istället. Det var rent vidrigt, säger han.

– Då flydde jag ännu mer in i spel. När jag mådde dåligt av saker jag hade gjort, av att jag hade blivit en människa jag inte ville bli, jag använde ju spelet, lika väl som alkoholisten sjunker djupare ned i flaskan, så sjönk jag djupare in i spelet, så var det absolut.

Hur viktig var behandlingen för dig?

– Det var livsavgörande i det läget. Jag tror inte och det står jag för, jag tror inte att jag hade levt i dag om inte jag hade fått behandling i det läget för jag såg mitt liv som meningslöst, säger Patrik Axelsson.