Vägledande dom om våldsutsatta kvinnor

1:39 min

Personer som flyttat till Sverige för kärlekens skull men som utsatts för våld eller kränkningar och därför har lämnat relationen, ska få det lättare att få uppehållstillstånd. Det fastställs i en vägledande dom av migrationsöverdomstolen som kom på fredagen. Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, välkomnar domen.

– Jag blev jätteglad. Man litar på kvinnornas berättelser. Tidigare trodde vi att man var tvungen att få till en lagändring. Nu är det en bättre tillämpning av det regelverket som redan finns. Det känns jättebra, säger Carina Ohlsson.

Fallet, som Migrationsöverdomstolen nu har avgjort, gäller en kvinna som flyttade till Sverige för att leva med en man här.

Enligt kvinnan utsatte han henne för misshandel och hon lämnade honom.

Kvinnan berättade aldrig om övergreppen när hon besökte Migrationsverket för att ansöka om nytt uppehållstillstånd.

Domstolen konstaterar att man inte kan förvänta sig det, eftersom kvinnans man var med vid besöken som tolk.

Det här är något som enligt kvinnojourerna inte är ett ovanligt problem.

– Kvinnojourerna säger att det blir allt vanligare att de möter kvinnor som just kommer hit och att de känner sig lurade för att de har blivit utsatta för våld. Det kan också vara kvinnor som levt med samma man. De säger att det är större och större problematik, enligt Carina Ohlsson.

Den som kommer till Sverige för att leva med någon här, måste hålla ihop relationen för att få förlängt uppehållstillstånd.

Undantaget har varit om man kan bevisa att relationen tagit slut på grund av våld eller kränkningar.

Enligt den här vägledande domen behöver man nu endast göra det sannolikt att man utsatts för övergrepp.

Hänsyn ska också tas till att personer som drabbats av våld i nära relationer kan ha svårt att söka hjälp eller anmäla till polisen. Den utsatta kvinnan har nu fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

– Tidigare känns det som om kvinnorna som utsatts för våld och hot om våld inte tagits på allvar. Det verkar vara en del av den verklighet som kvinnor lever i, säger Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.