Val i dag – men ingen ny regering att vänta

2:17 min

I dag är det parlamentsval i Schweiz. Det invandrarkritiska partiet SVP ser ut att bli största partiet igen, medan de historiskt sett mest inflytelserika partiet i landet, liberala FDP, ser ut att förlora ytterligare. Men oavsett hur det går kommer regeringssammansättningen inte att ändras.

I Schweiz kan de stora partierna inte lova något som de inte kan hålla. De vet nämligen att de aldrig kommer att kunna regera ensamma, därför måste det hela tiden till kompromisser.

Det ser den politiske experten på universitetet i Zurich, Michael Hermann, som en av de stora fördelarna med det politiska systemet i Schweiz. Och han ser en tydlig effekt till.

– Här kan inte ett parti som förlorar stort gå i opposition och där ladda om och på sätt växa sig starka igen, säger Michael Hermann.

I Schweiz är det nämligen klart på förhand vilka partier som sitter i den endast sju personer starka regeringen. Det största partiet, schweiziska folkpartiet SVP, har två platser, liksom socialdemokraterna och det liberala partiet, det kristdemokratiska partiet har en plats och det avsett valresultatet i dag. Övriga partier, till exempel det allt starkare gröna partiet, får nöja sig med representation i parlamentet.

Denna förutbestämda sammansättning av regeringen skapar politisk stabilitet, menar Michael Hermann.

Ofta är det istället de ofta förekommande folkomröstningarna som får de största rubrikerna i schweizisk politik, som till exempel de senaste årens viktiga omröstningar på integrationsområdet.

Det är med hjälp av folkomröstningarna som det största partiet nu, SVP, till exempel lyckats sätta fokus på invandrarfrågan.

Det förutsägbara systemet gör att valdeltagandet i parlamentsvalen ofta blir lågt - kring 50 procent. 

Schweiz har inte heller någon regeringschef likt en premiärminister, utan ordförandeskapet vandrar runt bland de ju ledamöterna, ett år i taget. Det är en svaghet i kristider, menar Michael Hermann.

– Schweiz hamnar lätt i skymundan i internationella kriser när andra länder kommer med sina premiärministrar och presidenter till förhandlingarna, säger Michael Hermann.

Valet i dag är dock viktigt för sammansättningen av parlamentets två kammare. Det invandringskritiska SVP väntas som Ekot tidigare rapporterat återigen bli största parti i landet.