”Läkemedelsföretag redogör inte för riskerna”

Läkemedelsföretaget Bayer kritiseras av läkare för att driva en kampanj för ett testosteronpreparat - utan att tydligt redogöra för riskerna med hormonbehandlingen.

Annonsen är anmäld till Läkemedelsverket - som kommer att granska den.

De åtta läkarna som framför sin kritik på Svenska Dagbladets Brännpunkt anser också att läkemedelsföretaget kringgår förbudet mot reklam för receptbelagda läkemedel, direkt till allmänheten.

Läkarna är också kritiska till att läkemedelsföretaget på reklamkampanjens hemsida publicerar ett test som ska kunna avslöja testosteronbrist, ett test som internationella riktlinjer avråder läkare från att använda.

Ekot