Kraftigt ökat antal fall av plötslig spädbarnsdöd

2:13 min

Plötslig spädbarnsdöd ökar dramatiskt i Sverige, visar siffror från Sveriges främsta forskare som Ekot har tagit del av. Dubbelt så många barn dör i dag som för fyra år sen.

13 barn, så många dog i plötslig spädbarnsdöd för fyra år sen. Men sedan dess har kurvan pekat stadigt uppåt. Förra året dog 27 barn (i absoluta tal), en fördubbling.

Fördubblingen är visserligen från låga siffror, men ingen slump enligt Miriam Katz-Salamon, docent i barnmedicin och andningsfysiolog på Karolinska sjukhuset.

– Jag har sett hur det minskade dramatiskt efter intensiva kampanjer, nu är det på uppåtgående, säger hon.

Kampen mot plötslig spädbarnsdöd har ändå varit framgångsrik. Sedan 1990 då 137 barn dog har antalet sjunkit dramatiskt, för att nå sin allra lägsta nivå 2007 med 13 barn.

Exakt vad plötslig spädbarnsdöd beror på vet man inte, men de flesta forskare tror att barnet får ett andningsuppehåll. Normalt ska andningen komma igång av sig själv, men ibland fungerar inte reflexen och barnet dör.

Råden som minskade dödligheten så mycket är enkla, rök inte, lägg barnet på rygg, inte för varmt och i en egen säng.

– Myndigheternas ansvar är stort, men vi brister när det gäller information. Information måste komma var gång vi möter nyblivna föräldrar, eller redan innan, säger Miriam Katz-Salamon.

Görs inte det?

– Vi har skäl att tro att det inte sker, säger hon.

Forskarna anser att siffrorna är så alarmerande att man inte kan vänta och vetenskapligt undersöka vad den beror på. 2006 genomfördes en stor kampanj och en ny broschyr gavs ut.

Året därpå kom bottennoteringen. Nu måste information ut, och den måste ut snabbt. Annars riskerar ökningen att fortsätta.

– Om vi inte startar en ny informationskampanj kommer det att öka. Vi vet att antalet rökande unga kvinnar ökar dramatiskt och rökning är en stor riskfaktor, säger Miriam Katz-Salamon på Karolinska sjukhuset.