Barns rättigheter stärks om konvention blir lag

2:39 min

Om FN:s barnkonvention blev till svensk lag skulle den direkt stärka barns rättigheter exempelvis i asylärenden. Det menar Unicef som tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet i dag släpper en rapport i ärendet. Christina Heilborn är barnrättsjurist vid Unicef.

– Förbudet mot diskriminering är ett tydligt exempel som handlar om att alla barn har samma rättigheter oavsett medborgarskap eller uppehållstillstånd. Det skulle göra en direkt skillnad för de barn som lever gömda eller papperslösa, säger Christina Heilborn.

På vilket sätt då?

– De barnen skulle gå rätt att gå i skolan och rätt till sjukvård om barnkonventionen vore lag, säger Christina Heilborn.

FN:s barnkonvention reglerar barns rättigheter på en rad områden, men enligt Christina Heilborn på Unicef tillämpas den inte fullt ut i Sverige.

Skulle den däremot bli lag menar hon att det skulle göra stor skillnad för exempelvis barns rätt i asylärenden.

Ett färskt exempel är de två barn som utvisades tillsammans med sina föräldrar till Azerbajdzjan trots att de tvångsplacerats i familjehem efter att ha misshandlats av sina föräldrar.

Hade barnkonventionen varit lag skulle myndigheterna ha resonerat annorlunda.

– Det skulle bli tydligare att barn har egna rättigheter, att de inte är bihang till föräldrarna och det skulle bli tydligare att skydda ett barn mot våld och övergrepp måste ha företräde framför utlänningslagens bestämmelser om vilka som får stanna i Sverige och inte, säger Christina Heilborn.

Carl-Erling Halldin, som är rådman vid Kalmar tingsrätt, anser att kunskapen som barns rättigheter generellt sett är dålig inom rättsväsendet.

Domare har heller ingen skyldighet att tillämpa barnkonventionen eftersom den inte är lag. I föräldrabalken finns i dag formuleringar som att "barns bästa" ska tillgodoses i vårdnadstvister, men vad det innebär blir ofta luddigt.

– Nu har man begreppet barns bästa men den verktygslådan är bara lådan och inga verktyg. För man inte barnkonventionen så får varje domare verktygslådan barns bästa, säger Carl-Erling Halldin.

Om barnkonventionen blev lag skulle barnet få en röst i rättssalen genom en egen advokat och det skulle därför inte handla om en tvist enbart mellan föräldrarna.

– I dag är inte barnet part i ett mål som gäller vilken föräldrar som barnet ska vårdas av eller bo hos. Det är en tvist mellan föräldrarna. Det är självklart så att barnet ska vara subjekt och inte objekt, säger Carl-Erling Halldin.