Bristande skola för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn får inte den skolundervisning som de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag.

Det visar den undersökning som UR och Rädda Barnen gjort i samband med UR:s tv-satsningar om ensamkommande barn.

Enkätundersökningen har besvarats av 348 lärare som undervisar ensamkommande flyktingbarn i Sverige.

Nästan varannan, 42 procent, av de tillfrågade lärar­na upplever att de i arbetet med de ensam­kommande flyktingbarnen saknar stöd eller får svagt stöd av skolan, rektorn eller närmaste skolledning.

6 av 10 lärare svarar att det saknas rutiner och riktlinjer för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Det visar UR:s och Rädda Barnens nya undersökning bland lärare för denna elevgrupp.

En av de tillfrågade lärarna uppger:

”Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Jag har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.”

(Utbildningsradion)