Register ska förklara ökning av spädbarnsdöd

1:56 min

Som Ekot har rapporterat idag har fallen av plötslig spädbarnsdöd fördubblats på bara fyra år. Nu ska ett nytt register förhoppningsvis ge svaret på den frågan vad ökningen beror på.

– Min första tanke var att det här är något som vi behöver kolla upp, dels för att se vad orsakerna är till att de här barnen har dött, om vi kan hitta dem och dels för att se om det här kan ses som en slumpvariation eller inte, säger Bernt Ahlm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland, som leder undersökningen.

Från 13 dödsfall i plötslig spädbarnsdöd 2007 till mer än dubbelt så många, 27 stycken förra året (i absoluta tal), vilket oroar forskarna och gör att de nu slår larm.

Men de vet egentligen inte vad ökningen beror på så från och med nästa år genomförs en stor undersökning av alla oförklarliga fall av spädbarnsdöd.

– Vi ska jämföra alla barn som dör plötsligt och oväntat i Sverige under åtminstone tre år framåt med kontroller, alltså slumpvis utvalda förmodat friska barn från hela landet, hundra per månad, säger Bernt Ahlm.

Föräldrar vars barn har dött kommer att få svara på frågor om hur barnet låg i sängen, om föräldrarna röker, eller sov tillsammans med barnet och andra kända riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd.

Samtidigt skickas samma frågor till slumpvis utvalda föräldrar över hela Sverige, etthundra i månaden i tre års tid. Bernt Ahlms vision är att registret ska bli permanent.

– När du ringer mig nästa gång vi har en sådan här ökning så ska jag kunna säga att jo men det ser vi här, vi har haft en sakta stigande andel barn som ligger på mage eller vi har haft en sakta stigande andel av barn som ligger på sidan så det är säkert det som är orsaken, säger Bernt Ahlm.

Och då med det här registret så kan ni se det här tidigt menar du och ringa i larmklockorna?

– Jo jag hoppas det.

Under tiden undersökning pågår måste informationen på mödra- och barnavårdscentraler vara fortsatt intensiv enligt Bernt Ahlm.

Inte förrän om flera år kommer man att kunna dra slutsatser av registret.