Börsjättarna har foten på bromsen

Vinsterna har börjat falla och börsens storbolag har nu foten på bromsen. Ett antal börsjättar har redan slagit av på takten med hänvisning till minskad efterfrågan.

Hos många bolag börjar skuldkrisen i Europa och USA och den finansiella turbulens som den fört med sig synas i siffrorna.

När drygt en tredjedel av företagen på Stockholmsbörsens storbolagslista nu har släppt sina kvartalsrapporter står det klart att ungefär vartannat bolag redovisar sämre resultat än för ett år sedan. Även den samlade vinsten är lägre, visar TT:s genomgång.

Om tendensen står sig rapportperioden ut så har vi ett trendbrott efter vinstexplosionen på börsen under fjolåret och första halvan av 2011. Låt vara att nedgången sker från rekordhöga nivåer.

För att lönsamheten inte ska påverkas allt för mycket av den ekonomiska inbromsningen har en rad storbolag redan inlett besparingsåtgärder. Buss- och lastbilstillverkaren Scania ska från och med november sänka produktionstakten med 10-15 procent, vilket innebär att cirka 900 visstidsanställda inte får förlängt kontrakt.

"Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget har Scania en beredskap att vidta åtgärder om efterfrågan försämras ytterligare", skriver vd Leif Östling i delårsrapporten.

Verkstadskoncernen SKF och skogsindustrijätten Stora Enso är andra bolag som nu slår av på takten. Och bankjätten Nordea är i färd med att minska personalstyrkan med cirka 2 000 anställda. Ett av syftena är att höja avkastningen på eget kapital.

Det är uppenbart att företagen, efter sommarens ras och höstens kraftiga skakningar på börsen, vill visa investerarna att de tar den ekonomiska avmattningen på allvar. Ordet "beredskap" dyker upp gång på gång i rapporterna. Kommentaren från försvarsindustrikoncernen Saabs vd Håkan Buskhe är typisk:

"De möjliga effekterna av det osäkra marknadsläget är svåra att utvärdera. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga beredskap om affärsklimatet försämras ytterligare", skriver han i delårsrapporten för tredje kvartalet.

Saab hör till de börsbolag vars resultat fortsätter att förbättras. Det gör även telekomjätten Ericsson, vars vd Hans Vestberg dock är lika försiktig:

"Med ekonomiska oroligheter i delar av världen kan en något lägre kortsiktig investeringsvilja hos operatörerna inte uteslutas", skriver han.

TT