Moçambiques valuta har stärkts mest i år

2:26 min

Sex av de tio valutor som tappat mest i värde i år ligger i Afrika. Men i Afrika finns också den valuta som stärkts allra mest i världen hittills i år.

– Den är väldigt stark just nu, meticalen, säger Paulo Mata på ett av växlingskontoren i Moçambiques huvudstad Maputo.

För det är inte i de stora afrikanska ekonomierna som Sydafrika eller Kenya där valutan går som tåget just nu. Det är i Moçambique i södra Afrika, där meticalen har stärkts allra mest av alla världens valutor gentemot dollarn i år, med över 30 procent sedan den lägsta noteringen för ett år sedan.

Framgången förklaras bland annat av den starka ekonomin i landet just nu. En av världens största outnyttjade kolfyndigheter och nyupptäckta gasfält har lockat till sig utländska investeringar. Det har lett till nya infrastrukturprojekt, och tillväxten i landet väntas hamna på över 7 procent både i år och nästa år.

Värre har det varit för kontinentens viktigaste valuta, den sydafrikanska randen, som har försvagats kraftigt när investerare har sålt till förmån för säkrare placeringar, något som alltid drabbar randen i tider av ekonomisk oro i världen.

Men allra sämst har det gått i Östafrika, med några av de valutor som tappat mest i värde.

– Både Kenyas och Ugandas valutor har förlorat över 20 procent i värde i år, för att marknaden inte har haft förtroende för ländernas ekonomier, säger Yvette Babb på Standard Bank.

Båda är länder som ekonomiskt har växt mycket snabbt de senaste åren, men det har lett till hög import och stora underskott. Inflationen är tvåsiffrig och landets beslutsfattare har inte mött det med god penningpolitik, enligt Babb. Inte förrän nu, när båda centralbankerna har börjat reagera.

Moçambique, däremot, har fått beröm av Internationella valutafonden för sin finanspolitik, bland annat genom att hålla tillbaka pengaflödet förra året för att hindra stigande inflation. Och Yvette Babb tror att andra afrikanska länder nu kommer att titta på Moçambique.

Och för valutaväxlaren Paulo Mata är den starka nya valutan något att vara stolt över.

– Det är ett gott tecken, det visar ju att vi utvecklas som land, vi håller på att industrialiseras, säger han.