Storslam för islamistparti i Tunisien

1:58 min

Det ser ut att ha blivit storslam för islamisterna i Tunisiens första fria val. Partiet Ennahda ser inte bara ut att ha blivit störst utan skiljer ut sig som betydligt större än de övriga som ställde upp.

Rösträkningen var inte klar i går, men bilden tycks klar.

– Det är ett väldigt petigt arbete, så vi kommer att sitta hela natten, sa Sonia, en av rösträknarna i går kväll.

I den stora salen här i Kasban i Tunis var fullt med datorer, stora pappersark och räknemaskiner. Vissa områden är redan färdigräknade, sa arbetsledaren Mongi Ben M'henna.

– Omkring 45 procent av rösterna till islamisterna Ennahda och ungefär 6 procent till de tre närmaste partierna, Ettakatol, PDP och CPR, säger Mongi Ben M'henna och tittar på sin lilla lapp.

Det framgår inte tydligt hur stort område som hans siffror beskriver, men de är definitiva och visar ändå vilka som tunisierna har velat stödja i sitt första fria val någonsin.

Islamisterna är klara segrare.

För även om slutsiffran skulle sjunka till 40 procent eller lite lägre och någon av de övriga skulle klättra uppemot 15 procent, så är signalen tydlig. Utlandsväljarna hade arton stolar att besätta i den nya konstituerande församlingen och gav nio åt Ennahda.

Islamistpartiet Ennahda var bannlyst under diktator Ben Ali och ledaren Gannouchi levde i exil i London. Det kan ha bidragit till framgången, men partiet är rikt med en väloljad partiapparat till skillnad från merparten av motståndarna som är små och splittrade. Över hundra andra partier deltog.

Islamisterna i Ennahda är varse att framgången kan skapa oro och gick därför redan i går kväll ut med ord om stabilitet, för att lugna investerare och handelspartners.

Inför valet har det försäkrat att kvinnans rättigheter ska försvaras, men många betvivlar att löftet håller någon kvalitet.