Volvos vinst under förväntan

1:24 min

Fordonstillverkaren AB Volvo publicerade för en liten stund sedan sin kvartalsrapport.

Var är foten det är frågan?

Att företagen nu när tredje kvartalet redovisas ställer sig den frågan beror på att den inbromsning som har skett i den globala tillväxten också väntas fortplanta sig till företagen och då är alltså frågan om foten helt har lämnat gasen och är på väg mot bromsen med kraft.

Eller med en lättare touch bara eftersom vägen ser bra ut längre fram, men gupp kan anas.

AB Volvo gör nu en rörelsevinst på 5,8 miljarder kronor och det kan jämföras med 4,9 miljarder förra årets tredje kvartal.

Förväntningarna låg på 6,3 miljarder kronor.

Försäljningen ökade med 15 procent till 73,3 miljarder och det var något över prognoserna men framför allt nästan10 miljarder mer än förra året.

AB Volvos vinst före skatt hamnade på 5,4 miljarder kronor och det kan jämföras med 4,3 miljarder förra året.

Relativt nye vd:n Olof Persson kommer senare i dag att berätta var han anser att foten befinner sig.

Han leder nu ett företag som har satt nya mål för verksamheten som verkar ganska tuffa att nå.

Volvos finansiella mål är att den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och Volvo Penta ska vara lika med eller högre än ett snitt för jämförbara konkurrenter.

Rörelsemarginalen ska varje år vara bland de två högsta i jämförelse med respektive konkurrenter.

Nettoskuldsättningen för industriverksamheten, inklusive pensionsskulder, ska ligga under 40 procent av eget kapital.