Jas Gripenplan återvänder till Sverige i dag

I dag återvänder de fem svenska Jas Gripenplan som i går gjorde sina sista flyguppdrag över Libyen.

De väntas lämna flygbasen Naval Air Station i Sigonella på Sicilien nu under förmiddan och landa på Blekinge flygflottilj i Kallinge vid 13-tiden.

Den svenska Libyeninsatsen inleddes den andra april.

Cirka 140 personer har medverkat, men i dag är det bara fem piloter som kommer tillbaka.

Resten av styrkan kommer hem på lördag.

(TT)