Fem dagar till sju miljarder

2:42 min

Om fem dagar når jordens befolkning sju miljarder. Den hisnande snabba tillväxten kan följas  direkt på internet. Och man kan även få en rad andra viktiga uppgifter om jordens tillstånd på samma hemsida som bygger på siffror från FN.

Det är alldeles hisnande hur snabbt det går när man ser siffrorna rulla fram på skärmen. Kring månadsskiftet beräknas jordens befolkning passera sju miljarder och då har det bara gått 12 år sedan jorden passerade sex miljarder. Det var 1999.

När människan blev jordbrukare, sådär 8 000 år före vår tideräkning, fanns det fem miljoner människor på jorden. År noll beräknas det ha funnits 200 miljoner människor i världen. Tillväxten beräknas till 0,08 procent per år.

Sedan gick det snabbare. År 1800 när industrialismen inleddes fanns det en miljard. Den andra miljarden nåddes 1930, den tredje 1959, den fjärde 1974 och den femte 1987. Åtta miljarder beräknas med nuvarande tillväxt nås 2027 och 9 miljarder 2046.

Men det finns alltså åtskilligt annat också om jordens tillstånd för den sifferintresserade.

Till exempel att det tillverkas dubbelt så många cyklar som bilar i världen. Eller att det satsas dubbelt så mycket både på hälsa och på skolor som på försvar.

De riktigt stora siffrorna gäller hur många e-mail som skickas och hur många sökningar på Google som görs varje dag. Miljösiffrorna visar hur mycket skog som huggs ner räknat i hektar eller hur stora CO2-utsläppen är hittills i år.

Man kan också se att dubbelt så många människor är överviktiga jämfört med undernärda.

En riktig rysare blir det när man kan se hur mycket energi som världen gör av med varje dag, i form av olja, kol och gas. Och förnybar energi. Och man kan se hur många dagar till som världens oljereserver räcker. Och hur stora mängder solenergi som träffar jorden varje dag, bland mycket annat.