Riksdagen debatterade den ekonomiska krisen

2:18 min

Dagen innan EU:s toppmöte om den ekonomiska krisen debatterade riksdagen om det ekonomiska läget. Det var Vänsterpartiet som hade begärt att debatten skulle hållas och det blev i mångt och mycket blev det en repris från folkomröstningen om svenskt deltagande i valutaunionen.

– Det kanske skulle vara dags nu för socialdemokrater, moderater och andra att tacka det svenska folket, sa Lars Ohly.

– Att uttrycka ett tack för det nej till euron som en stor majoritet beslutade om i folkomröstningen 2003. Euron och spekulationsekonomin är orsaken till krisen, fortsatte Ohly.

Det tyckte folkpartiets Carl Hamilton var helt fel. Enligt honom kan man inte skylla krisen på euron.

– Om ett land driver en vettlös ekonomisk politik går det illa oberoende av vilket valutasystem man har, sa Hamilton.

– Jämför Sverige och Finland, skillnaden är närmast försumbar trots att Finland är med i eurosamarbetet och Sverige inte är det.

Socialdemokraternas Tommy Waidelich ansåg att bristen på regler för kapitalets rörlighet är orsaken till krisen.

– Den viktiga lärdomen av det som har hänt är att vi har haft en finanskris som har gått över i en skuldkris. Grunden för finanskrisen är en lång tid av avregleringar. Nyliberalismens idéer om avreglerade marknader har nått vägs ände.

I debatten talade även finansminister Anders Borg om vikten av ordning och reda i länders finanser. Men Borg uttryckte också en klar oro över att den ekonomiska krisen tvingar euroländerna till närmare samarbete. Något som också kan innebära minskat politiskt inflytande för de länder som står utanför euron.

– En europeisk union förblir bara en europeisk union om man inte tillåter den att dela upp sig i ett slutet lag som rör sig framåt och ett lag som rör sig framåt.

Men oavsett lösningar väntar hårda tider sa Borg.

– Den huvudslutsats vi ska dra för Sverige är att vi framöver får vara beredda på att leva i en hård och karg miljö.

Debatten i dag påverkar inte regeringens linje på toppmötet i morgon. Regeringen kommer att säga ja till förslaget om kapitaltillskott till banker. Ett möte i riksdagens EU-nämnd i dag på morgonen gav också regeringen stöd för att fortsätta säga nej tobinskatten, en skatt på bankers affärer med aktier och värdepapper.