Riksdagen trotsar förslag om gränskontroller

2:01 min

Trots att regeringen tidigare varit otydlig, kommer riksdagen med stor sannolikhet att säga nej till EU-kommissionens känsliga förslag om att det är EU som ska bestämma om ett land ska få återinföra tillfälliga gränskontroller.

Sverige ska även i fortsättningen kunna fatta beslut om gränskontroller på egen hand.

– Vi tycker att det är EU-kommissionen som har bevisbördan här, säger Morgan Johansson, S, ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Man måste kunna visa att det faktiskt är ett problem och de har de själva sagt att det inte är. De har sagt att det kan bli ett problem men då menar vi att vi får återkomma till den frågan då.

Vid exempelvis stora sporthändelser, toppmöten och andra arrangemang där det kan uppstå allvarliga problem kan i dag ett EU-land besluta om att tillfälligt återinföra kontroller vid gränsen mot ett annat EU-land.

EU-kommissionen vill i sitt förslag ändra på det så att länderna bara ska kunna införa tillfälliga gränskontroller i fem dagar. Efter det ska kommissionen bestämma om det blir fortsatta gränskontroller.

Men i riksdagens justitieutskott är nu de borgerliga partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att säga nej till förslaget inför beslutet på torsdag.

Ett enskilt land har genom polisen och andra myndigheter bäst kunskap om vilka hot som finns och är alltså bäst på att avgöra om gränskontroller behövs, menar Centerns Johan Linander som är vice ordförande i justitieutskottet.

– Jag tror att det skulle vara svårt för kommissionen att fatta rättvisande beslut om vad som är nationell säkerhet för de olika länderna. De bedömningarna kan man bara göra internt i varje land.

Varje lands parlament ska kontrollera om EU-kommissionens förslag strider mot principen att beslut ska fattas på lägsta lämpliga nivå. Om 9 av 27 nationella parlamentet säger nej till förslaget måste EU-kommissionen ändra det. Ett par andra länder har redan sagt nej och nu verkar alltså Sverige göra samma sak.

Regeringen har tidigare varit otydlig med vad den tycker i frågan, och ville först inte berätta om sin inställning för justitieutskottet. Men enligt uppgift till Ekot säger nu regeringen också nej till kommissionens förslag.

– Det är uppenbart att man inte har varit överens i regeringen, säger Morgan Johansson, S.

– Vi fick ju fråga två gånger innan vi fick något svar från regeringen.