Handelsbanken redovisar vinst över prognos

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 360 miljoner kronor för tredje kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 3 606 miljoner kronor motsvarande period 2010.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 3 969 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 6 066 miljoner kronor, från 5 327 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade något till 1 903 miljoner kronor, från 1 924 miljoner kronor.

Även jämfört med andra kvartalet i år steg räntenetto rejält, och det beror enligt Handelsbanken bland annat på "stigande räntemarginaler till följd av bankens goda position i fundingmarknaden".

Inlåningsmarginalerna i Sverige var i stort sett oförändrade, enligt delårsrapporten.

Kreditförlusterna uppgick under tredje kvartalet till 157 miljoner kronor, jämfört med 294 miljoner kronor motsvarande period 2010.

/TT