Fördubblad risk för blodpropp med nya p-piller

Moderna p-piller är betydligt farligare än vad man hittills trott. Risken att drabbas av blodpropp är dubbelt så hög jämfört med de äldre pillren, enligt en dansk studie.

Det visar en dansk studie av samtliga danska kvinnor upp till 50 års ålder som äter p-piller.

Risken att drabbas av blodpropp med de nya pillren är 1 på 500 jämfört med 1 på 1000 för tidigare p-piller.

– Lite tillspetsat kan man säga att de är dubbelt så dyra och dubbelt så farliga, säger professor Öjvind Lidegaard, enligt TT.

Risken med moderna p-piller, som kallas för den tredje eller fjärde generationens p-piller, är att kvinnan drabbas av en venös blodpropp, det vill säga en propp i venerna, oftast i benen. Denna risk finns även med äldre piller, men är lägre.

Symtomen på blodpropp i benen kan vara diffusa. Ibland uppstår bara en lättare svullnad. Risken finns att proppen i ett senare skede "vandrar" vidare och sätter sig i lungorna. Så kallad lungemboli är ett livshotande tillstånd.

Om en kvinna ska använda ett modernt p-piller eller inte är en avvägningsfråga, säger Viveca Odlind, professor på Läkemedelsverket, till TT.

– Kvinnor upplever pillren olika. En del får humörsvängningar eller blir nedstämda av de äldre pillren, men inte av de nya. Men Läkemedelsverkets rekommendation är att andra generationens p-piller ska vara förstahandsval.