På måndag är vi sju miljarder

2:02 min

För 2000 år sedan var vi runt 300 miljoner människor på denna planet. Sedan dess har utvecklingen gått rasande fort och på måndag har FN räknat ut att vi blir 7 miljarder människor på planeten jorden.

På måndag kommer ett nyfött barn, någonstans på jorden, att lufta sin strupe för första gången i livet, och de barnet gör att vi nu är ofattbara 7 miljarder människor på jorden. Mamman till det barnet är en av de sammanlagt 135 miljoner kvinnor som varje år ser till att jordens befolkning ökar. För ökar det gör den även om ökningstakten numera går långsammare.

Kina är det land i världen som har flest innevånare, i dag drygt 1,3 miljarder, men med dagens utveckling kommer ett annat land i Asien att ta över förstaplatsen om bara 14 år. Indiens befolkning beräknas 2025 vara nästan 1,5 miljarder.

Det finns flera orsaker till befolkningstillväxten:

När varje kvinna föder mer än 2,1 barn ökar jordens befolkning, i dag ligger den siffran på 2,5 barn.

En annan bidragande orsak är att världens befolkning blir allt äldre. I dag ligger den sammanlagda medellivslängden i världen på 69 år. 2100 beräknas den till 81 år. Detta kommer att ställa stora krav på den arbetande delen av befolkningen, världen över.

Medan befolkningen i Asien och Afrika ökar ser det annorlunda ut hos oss här i Europa. Låga födelsetal gör att antalet människor i Europa kommer att minska med 19 miljoner fram till år 2050. Det är som att hela Danmark, Norge och Sverige tillsammans skulle försvinna.

Vilken yta skulle krävas för att rymma alla dessa 7 miljarder människor?

Skulle alla 7 miljarderna trängas ihop på Öland så blir det betydligt trängre än den tillvaro som Malte Lindeman klagar på i Hasse Alfredssons monolog. Men om var och en klämmer in sig på ett utrymme på 40 gånger 48 cm så ryms faktiskt alla på en yta motsvarande Öland. Men då är uttrycket packade som sillar mycket relevant.