Borg vill stoppa skatteflykt via apoteken

1:34 min

Trots att en tredjedel av apoteken i dag ägs av riskkapitalbolag, med moderbolag i skatteparadiset Jersey, så får de miljarder i subventioner från staten varje år. Det upprör finansminister Anders Borg som vill se en snabb ändring.

Enkla lösningar för att undvika att betala skatt gör att svenska staten förlorar tiotals miljarder kronor varje år som strömmar ut till skatteparadis i utlandet.

I många fall är det riskkapitalbolag som investerat i svenska apotek, sjukvård och skolor som kringgår den med internationella mått mätt mycket mjuka skattelagstiftningen på området.

Finansminister Anders Borg menar att en lösning måste komma snarast.

– Läkemedel ska vi ha ett allmänt ansvar för men låt oss konstatera att staten lägger över 20 miljarder i läkemedelssubventioner och sedan tillkommer mycket betydande belopp från landstingen. Mot det perspektivet är det naturligtvis djupt stötande om bolag därefter skickar skatteintäkterna till skatteparadis eller helt undkommer beskattning, säger han.

Det är framför allt företagen Medstop och Apoteket Hjärtat som finansminister Anders Borg riktar sin upprördhet mot.

Tillsammans äger de ungefär en tredjedel av Sveriges apotek och får flera miljarder kronor i bidrag varje år från svenska staten för att kunna sälja billigare läkemedel till svenskarna.

År 2009 höjde svenska staten subventionerna till apoteken i samband att dessa privatiserades. Tanken var att på så sätt locka privata företagare till marknaden och få fler försäljningsställen i landet.

Det lyckades också men ett annat resultat var att riskkapitalister med utländska moderbolag lockades till marknaden.

Bolag som genom enkel skatteplanering undviker att betala skatt i Sverige. I nuläget finns inga konkreta planer på hur dessa företag ska tvingas betala skatt i Sverige i framtiden.

Den skatteutredning som pågår ger resultat först 2015 om inte processen snabbas på. Ändå vill finansministern rikta en varning till riskkapitalisterna inom apoteksbranschen.

– Vi skickar gärna signaler till de här bolagen att det här är upplägg som inte kommer att fungera långsiktigt och att de bör ta sig ut dem, säger Anders Borg.

Det så kallade ränteavdraget gör det i dag möjligt för bland andra riskkapitalister med moderbolag i skatteparadis att undvika skatt i Sverige.

Principen är enkel. Moderbolaget lånar ut pengar med hög ränta till den svenska verksamheten som sedan kan dra av räntekostnaderna från sitt resultat i Sverige.

På så sätt reduceras i många fall helt vinsten i Sverige och pengarna strömmar i stället i väg till skatteparadis som Jersey eller Luxemburg. 

Skatteverkets expert Börje Noring bedömer att det rör sig om mer än tio miljarder kronor i förlorade skatteintäkter för svenska staten varje år, men mörkertalet är stort.