Chatt med barn- och elevombudet

Just nu pågår Sveriges Radios stora skolgranskning. Vi har hittills bland annat kunnat berätta om att många skolor som elever utsatts för under skoltid, att i skolan ger sänkta betyg och att skolor Klockan 17 på måndagen kunde man chatta med barn- och elevombudet Lars Arrhenius. Läs chatten här nedan.

Moderator: Hej och välkomna. Nu drar det ihop sig till chatt med Barn- och elevombudet Lars Arrhenius vid Skolinspektionen.

16:55, 14 november 2011

Ann Nolin Barnverket: Vi behöver en lag för att kommuner (förskola, skola och fritidsverksamhet) ska ta ansvar för att förebygga och ingripa vid mobbning. Vad kan du Lars Arrhenius göra för att det ska bli verklighet? Ann Nolin Barnverket Göteborgsföräldrar


Lars Arrhenius: Det finns en lagstiftning som tydligt pekar ut kommunernas ansvar för såväl förskola och skola. Sedan 1 juli i år så finns tydligare krav i skollagen att skolans personal, så fort de ser kränkningar måste anmäla till rektor, rektor i sin måste anmäla till skolans ägare. Dessutom finns krav på att varje huvudman ska ha en klagomålshantering vad gäller missförhållanden i skolan. Jag tycker gällande lag kan skärpas ytterligare genom att huvudmännen blir skadeståndsskyldiga så snart en allvarlig kränkning sker.

17:02, 14 november 2011

Manfred: Hörde en polis idag säga "att fysiskt våld bedöms hårdare än psykiskt våld". Vad gör du för att få lagstiftarna att förstå att psykiskt våld gör minst lika ont?


Lars Arrhenius: Utfrysning i skolan kan göra minst lika ont som fysiskt våld. När man i detta sammanhang pratar om kränkande behandling gäller detta även psykiska kränkningar. Jag har drivit fall som även gäller psykiska kränkningar och fått framgång med detta i domstol. Läs gärna mer här: http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/Inte-rimligt-forhalla-sig-ovetande-om-missforhallanden/

17:05, 14 november 2011

Rädd blivande förälder: Hej! När jag läst alla skildringar från hela Sverige via den här artikeln idag så påminns jag om min egen skolgång och vilken veritabel "Flugornas herre" hela skolgången faktiskt var och då blir jag illa berörd, för jag vill ha barn i framtiden och vill ite skicka dem in i denna ocean av mobbing, anarki, våld- och skräck... Hur ska vi kunna förbättra förhållandena för våra barn i skolorna? Tyder inte allt på att det bara kommer att bli värre och värre ju längre tiden går?


Lars Arrhenius: Det är lätt att bli nedstämd när man tar del av den situation som många barn har i skolan idag. Samtidigt tror jag att det går att förändra situationen i skolan och jag ser exempel på det. Det skolor som tar frågan på stort allvar arbetar systematiskt och engagerar eleverna i arbetet lyckas skapa en trygg miljö. Jag tror att attityder och inställning till den här frågan måste förändras. Det finns i samhället tyvärr en för stor acceptans för kränkningar.

17:08, 14 november 2011

Rune Jansson: Varför ska kommunen belastas med skadestånd - Ska inte föräldrar ta ansvar för sina barn (omyndiga). - ENKELT


Lars Arrhenius: Föräldrar har ett ansvar för sina barn. Men när man lämnar sina barn i skolan har skolan ansvaret. Ytterst ansvariga är skolans ägare, det vill säga kommuner och de som äger fristående skolor. De måste se till att skolorna får resurser och kompetens att klara av situationen. Med ett bra förebyggande arbete slipper vi skadestånd.

17:10, 14 november 2011

gawa: När ett eller flera barn blir misshandlade och trakasserade nästan dagligen i skolan och skolan inte anmäler detta, är inte det tjänstefel? och varför skrivs det inte in i lagen att ALLA SKOLOR SKALL ANMÄLA ALL MISSHANDEL? Mvh gawa


Lars Arrhenius: Skolan har skyldighet att stoppa alla former av kränkningar. I vissa fall kan det vara bra att också polisanmäla om det handlar om allvarliga brott och eleven är straffmyndig. Även om skolan gör en sådan anmälan måste man själv hantera situationen eftersom eleverna är kvar i skolan. Om jag jämför skolan med samhället i övrigt, finns det i skolan en större acceptans för våld. Det är oaccetabelt.

17:13, 14 november 2011

Moderator:

En kvart återstår nu av chatten. Fortsätt gärna ställa frågor.

17:14, 14 november 2011

Ma/NO-läraren: Hej! Som lärare på ett vanligt högstadium till en av Stockholms kranskommuner brottas vi allt mer med att resurserna inte fylls på i samma takt som stödbehovet ökar. Samtidigt drunknar vi i administrativa uppgifter som tar allt mer av vår arbetstid. Få lärare motsätter sig vikten av de dokument som ska skrivas eftersom dem också ligger till grund för elevernas trygghet och rätt till stöd. Min upppfattning är dock att skolans resurser sprids på alltfler elever så att den hjälp som den enskilde eleven får blir så uttunnad att den föga hjälper. Ge skolan resurser att anställa fler personer som arbetar med elevernas sociala trygghet. Skolan behöver psykologer, kuratorer och vuxna i elevernas närhet under hela skoldagen. Vuxna som utgör en naturlig del av elevernas skoldag men som inte ställer akademiska krav på barnen/ungdomarna. Vidare behöver skolans utrymmen som eleverna vistas i utanför klassrummen ses över. Att trycka in några hundra elever i trånga utrymmen utan naturliga samlingsrum på raster, utan möjlighet till olika stimulerande aktiviteter, utan vuxnas närhet och möjlighet att gå undan från larm och stoj....Ja det är som att fråga efter konflikter. Ingen vuxen skulle stå ut med en sådan arbetsplats. Varför ska barnen/ungdomarna göra det? Ma/NO-läraren


Lars Arrhenius:

Jag förstår din frustration och jag ser tyvärr allt för ofta att kommuner och ägare av fristående skolor lägger över ansvaret på skolorna utan att ge tillräckliga resurser och utbildning. Enligt lagstiftningen har de som äger skolorna det yttersta ansvaret i den här frågan. Det är också huvudmännen som drabbas av skadestånd om man brister i arbetet mot kränkningar. Då är det bättre att lägga ner pengarna på ett bra förebyggande arbete.

17:16, 14 november 2011

Kristian: Antalet av dagliga maktlekar i skolan har närmast eksploderat de senasta åren, och risken för att barn utsätts för maktlekar som är ohälsosamma har därmed ökat. Jag undrar på vilket sätt Skolinspektionen hantera denna ökning i risk, och på vilket sätt Skolinspektionen verkar för att maktlekar som inte är ok framöver kommer att minska?


Lars Arrhenius: För första reagerar jag när man kallar det för maktlekar. Det är inga lekar, utan ofta allvarliga kränkningar som sker. Man måste som skola vara ytterst vaksam för detta fenomen och agera precis som vid andra former av kränkningar. Jag tar ställning till maktlekar i de anmälningar som kommer in till BEO och försöker vara tydlig mot det.

17:22, 14 november 2011

Karin: Jag har jobbat många år inom skolan och vet att det ofta förekommer mobbning inom lärarkollektivet och även bland annan skolpersonal. Hur skall lärare och annan personal ha möjlighet att hjälpa mobbade elever när de har fullt upp med problemen inom personalgruppen? Att ena sekunden mobba sin kollega och nästa sekund hjälpa utsatta och mobbade barn kan knappast fungera. Hela samhället måste gå till botten med all mobbning, oavsett om det sker mot vuxna eller barn. Det är dags att vi slutar blunda för det som sker på våra arbetsplatser, mobbade barn är bara toppen av ett isberg. Staten tvingar, genom lagstiftning, barn att gå i skolan. Därför är det statens förbannade skyldighet att se till att få slut på denna tortyr och sluta att skylla på kommunerna. Kan inte staten detta skall man avskaffa tvånget att gå i skolan.


Lars Arrhenius: Ett stort problem i skolorna idag är att elever att de utsätts för olika former av kränkningar från skolpersonal. En stor del av anmälningarna jag får in handlar om det. Jag ser särskilt allvarligt på det. För det första för att man ska känna förtroende för en lärare, sen är man i beroendeställning till sin lärare. Det är också en signal till andra elever att det är ok att kränka. Jag har drivit flera fall som handlar om detta.

17:28, 14 november 2011

Lars Arrhenius: Tack för alla bra frågor. Jag hann tyvärr inte svara på alla. Håll utkik efter fler chattillfällen på www.skolinspektionen.se/beo Det går också bra att mejla frågor till beo@skolinspektionen.se

17:29, 14 november 2011

Moderator: Därmed avslutar vi chatten. Tack alla.

17:30, 14 november 2011

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".