Regeringen ser över skyddet för rikets säkerhet

2:04 min

Regeringen ser över skyddet mot spioneri, terror och andra brott som kan hota rikets säkerhet. Enligt justitieminister Beatrice Ask är nuvarande lagstiftning inte anpassad efter dagens verklighet.

– Hoten i dag är ju inte bara militära hot, utan det handlar också om sabotage, terrorism och annat, som kan ge sig på mer civila verksamheter, säger Beatrice Ask.

Dagens lagstiftning som rör skyddet för rikets säkerhet är över 15 år gammal och har enligt justitieministern framför allt varit inriktad på militära förhållanden.

Men enligt Säkerhetspolisen är ett av de allvarligaste hoten mot Sverige i dag angrepp i form av elektroniska attacker på det man kallar samhällsviktiga informationssystem.

Skulle ett stort sabotage ske mot exempelvis en myndighet som Försäkringskassan, som i dag är helt databeroende och som hanterar utbetalningar till sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer, så skulle det kunna få stora konsekvenser, enligt Beatrice Ask.

– Sedan tror jag inte riktigt att vi kan tänka in alla verksamheter som kan behöva ett skydd, men där sårbarheten i landet är stort.

Regeringen har nu gett förre rikspolischefen Sten Heckscher ett och ett halvt år på sig att bland annat analysera vilka verksamheter som behöver skyddas mot terrorism och därför är i behov av säkerhetsskydd, var det är befogat med säkerhetsprövning av anställda, och om ett svenskt medborgarskap som i dag ska vara ett krav vid vissa anställningar.

Men det är inte troligt att en omarbetad säkerhetslagstiftning hade kunnat sätta stopp för exempelvis självmordsbombaren i centrala Stockholm förra året, enligt Beatrice Ask.

– Låt mig säga så här, erfarenheterna av terroristattentatet i Oslo, när väldigt mycket av datafunktionerna i regeringskansliet gick ner, visar ju hur sårbart systemet är. Det är väldigt svårt att klara av och få upp verksamheterna snabbt, om informationsflödet inte längre fungerar, säger Beatrice Ask.