Revisorer välkomnar granskning

I går kom Skatteverket med misstankar om att stora svenska revisionsbyråer sluppit undan hundratals miljoner kronor i skatt. Branschorganisationen Fars generalsekreterare Dan Brännström välkomnar nu att myndigheten tittar närmare på företagen.

– Det är alltid tråkigt att hamna i sådana här rubriker men vi välkomnar en granskning om det är så att Skatteverket har frågetecken här, säger han.

Det är de stora revisionsbyråerna som hamnat i Skatteverkets blickfång. Företagen måste enligt lag ägas till tre fjärdedelar av anställda revisorer. Dessa delägare får köpa aktier till ett lågt pris som enligt Skatteverket ofta har legat långt under marknadsvärdet.

Ett exempel är revisionsbyrån PWC. Där kostar en aktie tio kronor och utdelningen det senaste räkenskapsåret var 17 000 kr per aktie. En så billig ägarandel i förhållande till utdelningen borde ses som en löneförmån och därför beskattas hårdare än vad som gjorts, menar Skatteverket som nu ska kontrollera branschen.

Dan Brännström på Far menar att myndigheten har varit medveten om att systemet med delägare har fungerat så här under flera decennier.

– Det här handlar om en praxis som har funnits under lång tid och som har utvecklats i Sverige. Det är ingen av de här firmorna som har försökt fuska på något sätt, utan man har tillämpa den praxis som har funnits och som Skatteverket också har tillämpat.