Ny lag föreslås om avgångsförmåner

Förmåner som myndighetschefer får när de avgår bör skärpas. Det föreslår regeringens utredare Sten Heckscher.

Heckscher skriver på Dagens Nyheters Debatt idag att åldersgränsen för när en chef kan få inkomstgaranti fram till pensionen bör höjas.

– Idag kan fullt arbetsföra personer, redan vid 55 års ålder, få en viss garanterad inkomst fram till pension och reglerna om avräkning mot andra inkomster har luckor, enligt Heckscher.

– Reglerna om avräkning bör skärpas och åldersgränsen för rätt till inkomstgaranti höjas till 61, år skriver Sten Heckscher.

Han ska idag överlämna sitt betänkande om myndighetschefers villkor till statsrådet Stefan Attefall.

Heckscher skriver också att rektorerna för statliga lärosäten ska få samma villkor som andra myndighetschefer.

Om reglerna skärps för myndighetschefer så att rätten till inkomstgaranti höjs till 61 år så harmoniseras reglerna med vad som gäller för till exempel andra statligt anställda.

Enligt Trygghetsavtalet kan de få pensionsersättning vid 61 år, skriver Sten Heckscher också på DN Debatt.

Heckscher påpekar samtidigt att myndighetschefer ofta sliter hårt i en utsatt position.

– Jobbet måste vara lockande för duktiga människor och därför måste deras villkor vara goda. Bland annat bör de ha rätt till vissa avgångsförmåner, men reglerna bör förändras för att undvika stötande resultat, skriver Sten Heckscher också.