Ytterligare fyra barn med resistenta bakterier

2:05 min

En resistent bakterie har hittats hos fyra för tidigt födda barn på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ett hundratal nyblivna föräldrar uppmanas nu att testa sina barn för att ta reda på om fler är smittade. Johan Gabrielssons son Ivar ligger på avdelning 316, men har inte blivit smittad.

– Klart att man tänker på det men det är väl som med allt annat. Den dagen det händer tar man ställning och innan dess så tänker man nog inte så mycket på det, inte jag i alla fall, säger Johan Gabrielsson.

Smittan av bakterien MRSA upptäcktes i slutet av förra veckan vid en rutinkontroll. Den typen av tester har ökat sedan ett barn här dog och flera andra smittades av en annan bakterie för ett och ett halvt år sedan.

Smittspridningen ska ha skett på en av sjukhusets två avdelningar, men smittan hittades på båda, eftersom barnen flyttats mellan avdelningarna. Elisabet Hentz är överläkare och tillförordnad verksamhetschef för neonatalvården vid Sahlgrenska.

--Vi ser väldigt allvarligt på det, som alltid om det sker en smittspridning och framförallt när det gäller resistenta bakterier. Men det är värt att poängtera att det inte är något barn som är sjukt.

– Nu för tiden vårdar vi extremt för tidigt födda barn och det innebär att vi vårdar väldigt känsliga patienter i lokaler som inte är riktigt anpassade för den vården, säger Elisabet Hentz.

Problemen med trängsel och smittspridning på avdelningar för för tidigt födda barn är inte unika och Elisabet Hentz påpekar att resistenta bakterier är något som finns i samhället och som vi inte kan komma ifrån. I somras dog en pojke av resistenta bakterier på Skånes universitetssjukhus och april i år upptäcktes att fem för tidigt födda barn på Helsingborgs lasarett smittats av resistenta bakterier.

– Man önskar att bedriva så kallad kohortvård så att det bara är vissa personer som sköter vissa barn, och det är väldigt svårt att upprätthålla med den personalbemanning som vi har. Trångboddheten gör att barnen ligger trångt och det ökar risken för smittspridning.

Barnen som smittats på Sahlgrenska är inte sjuka, men bär alltså på bakterien MRSA som kan leda till stora problem när den kommer in i sjukhusmiljö. Eftersom de på sjukhuset inte kan vara säkra på att inga fler barn har smittats har de skickat brev hem till ett hundratal nyblivna föräldrar och uppmanat dem att komma in för provtagning på sina barn. Eftersom bakterien MRSA är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen är det extra viktigt att ta reda på om fler är smittade.

– Alla barn som har varit inom neonatalvården under flera månader här under hösten får brev hem och uppmanas att ta odlingar, säger Elisabet Hentz, överläkare och tillförordnad verksamhetschef för neonatalvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.