Hushållen lite fattigare under hösten

De svenska hushållen blev lite fattigare under sensommaren och hösten, enligt banken SEB:s sparbarometer. Nedgången på börsen som en följd av skuldkrisen är huvudförklaringen..

384 miljarder kronor, så mycket fattigare blev hushållen under det tredje kvartalet. Det var under det kvartalet som skuldkrisen blev akut och finansmarknaderna började skaka och börskurserna föll.

De svenska hushållens nettoförmögenhet, tillgångar minus skulder, har  byggts upp rejält under några år av låga räntor, stigande fastighetspriser och börsen, under det som kallas återhämtningen efter 2009.

Då föll svensk BNP med över fem procent, men tillväxten nådde sedan rekordnivåer 2010 och första halvåret 2011.

Svingen upp gjorde att hushållens förmögenhet ökade till över 7 400 miljarder, men nu är trenden bruten och nedgången ett faktum. I siffror kan det skrivas minus 384 miljarder kronor, till 7089 miljarder.

Det motsvarar en minskning med fem procent av nettoförmögenheten under tredje kvartalet. Börsraset orsakade merparten av förlusten, enligt banken SEB.

Att hushållen anpassat sig till bistrare tider, med dyrare bolån och inbromsande svensk ekonomi, visas av att skulderna ökade med 5,5 procent i årstakt. Det är den lägsta ökningstakten sedan första kvartalet 1998.

Skuldkvoten som mäter hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ökade något till ungefär 28 procent.

- Svalare bostadsmarknad och lägre efterfrågan på rot-reparationer gör att skuldökningstakten bromsar upp, enligt SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.