Ny brottslighet uppmärksammas i julhandeln

2:15 min

En ny typ av brottslighet där kriminella stör butikslarm och fjärrstyrda billås med hjälp av störningssändare har uppmärksammats i julhandeln. På parkeringsplatser på köpcenter sker brotten då bilägarna lastat sina bilar med klappar för att återvända till köpcentret för att handla mer.

Men i stressen uppmärksammar inte alla bilägare att det fjärrstyrda låset inte låses, istället förblir bilen olåst. Svensk Handel vill därför uppmärksamma konsumenter på att bilägare verkligen låser sina bilar.

– Vi har problem med störningssändare egentligen inom två områden. Det ena är när man stör ut de larmbågar som finns i butiken. De som larmar om man bär ut varor som man inte har betalat för. Och sedan har vi också fått indikationer på att det förekommer mot konsumenternas, kundernas, billarm ute på parkeringarna. Det vill säga att när kunden bär ut sina kassar med julklappar och lägger dem i bilen och går tillbaka för att handla på nytt och tror att man låser bilen så har gärningsmannen en störsändare som gör att den där signalen inte går fram. Och då lämnar man en olåst bil helt enkelt, säger säkerhetschef Per Geijer.

I vilken omfattning brotten med hjälp av störsändare förekommer har man på Svensk Handel svårt att uppskatta. De som drabbas tar ofta på sig skulden själva för att ha slarvat med att låsa bilen.

Ingen har ju brutit sig in i bilen och hos försäkringsbolagen har bilägarna svårt att bli trodda.

De butiker som blir av med varor uppmärksammar inte heller när ett brott sker om de inte lyckas ta en tjuv på bar gärning.

– Nej, när det gäller just de här störsändarna i butik så kan vi ju inte göra mycket. Men däremot när det gäller störsändarna vid billarmen där kan vi faktiskt som konsumenter säkerställa att vi inte drabbas genom att vara lite noggranna.

En tredje typ av brott som sker med störsändare är att villalarm kan slås ut, säger Peter Stenumgaard, forskningschef vid FOI, Totalförsvarets forskningsanstalt, som forskar på hur brotten med den här tekniken fungerar.

– Villaägarna har ju blivit trådlösa i dag. Man har en centralenhet någonstans i villan. Sedan har man sensorer som sitter på olika ställen som ska registrera rörelse. Och då visar det sig att man kan störa centralenheten så att det inte går något larm när någon bryter sig in. Så man börjar med att rigga en störsändare utanför så att man slår ut det här systemet, och sedan kan man gå in och tömma huset.

Under de senaste veckorna vet man på Svensk Handel att många bilägare har drabbats i södra Sverige, för att observationer har gjorts på att personer har rört sig runt de drabbade bilägarnas bilar. Men annars står man ganska handfallen inför den här typen av brottslighet, säkerhetschef Per Geije, för att de är svåra att spåra.

– Det är ju svårt. Vi har ingen statistik vi kan förlita oss på. Utan vi kan förutsätta att det finns ett ganska stort mörkertal. För det är klart att när man kommer tillbaka till sin bil och den är tömd och det inte finns några brytmärken då är ju första tanken att naturligtvis inte att man har råkat ut för en störsändare, utan istället att man har råkat glömma låsa bilen. Så mycket av den här informationen kanske aldrig kommer fram till oss. Vi har inte den hela omfattningen klart för oss.