Forskargräl om dataspelsvåld

Statens medieråd ger en gravt felaktig bild av forskningen kring våldsamma dataspel, hävdar tre forskare vid Karolinska institutet på DN-debatt.

De dömer ut rådets rapport i december där slutsatsen var att barn inte blir aggressiva av att spela våldsamma dataspel.

Slutsatsen "står i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis" och är ett "hån mot flera decenniers seriös forskning", skriver forskarna.

TT