Skolverkets utredare kan vara jävig

1:49 min

Skolverket har utrett om bemanningsföretaget som handlägger lärarlegitimationer gör ett rättssäkert jobb. Men bland de som utreder finns samma person som från början beslutade om att anlita bemanningsföretaget. Det kan vara fråga om jäv, enligt professor Thomas Bull vid Uppsala universitet.

– Problemet här är framför allt frågan om opartiskhet. Man ska inte själv vara delaktig, och det skulle man vara om man utredde sig själv. Det ska göras av någon annan, annars är man jävig. Då får man egentligen inte ha med ärendet att göra utan ska kliva av och låta någon annan göra det, säger professor Thomas Bull.

För att få sätta betyg och undervisa i grundskolan och på gymnasiet har regeringen bestämt att det krävs att varje lärare har en legitimation. För att få legitimationen krävs det att man har en lärarutbildning.

När de nya reglerna infördes anlitade Skolverket ett bemanningsföretag för att handlägga de 180 000 ansökningarna om lärarleg.

Så småningom blev det känt att handläggarna på bemanningsföretaget arbetade under dåliga arbetsvillkor. De anställda berättade i medier att de fick tävla om vem som kunde registrera flest ansökningar på kortast tid, där priset var en ostbricka.

Frågan ställdes om ansökningarna hanterades på ett rättssäkert sätt och Skolverket bestämde sig för att utreda saken.

Problemet är att en av dem som utreder frågan också är den som beslutade om att anlita bemanningsföretaget från första början. Den personen är Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket.

Han tycker själv inte att det är något problem med att han först tog ett beslut, och att han nu är en av dem som ska utreda om beslutet i fråga var rätt eller fel.

– Jag har ju också varit med i den här processen, men det är ju inte jag som bestämmer vad chefsjuristen och arkivarien ska eller får säga.

Är det lämpligt att du som ansvarar för utredningen också var den som skrev på ramavtalet för Skolverket?

– Ja, vi har inte sett några problem med det, säger Tommy Lagergren på Skolverket.

Men professor Thomas Bull är av en annan åsikt.

– När en person är ansvarig för en sak så har man ett visst inflytande över den saken också. Då spelar det egentligen inte så stor roll om man själv inte gör allting – den yttersta ansvariga är den som ytterst står för granskningen, så problemet med jäv kvarstår.

P3 Nyheter