Fängelsedom för miljonfusk med assistansbidrag

Den 43-årige man som misstänkts för mångmiljonfusk med assitstansbidrag dömdes idag av Halmstad tingsrätt till fängelse i ett år och fyra månader för grovt bidrags- och bokföringsbrott.

43-åringens advokat, Leif Silbersky, menar att domen är en framgång trots fängelse straffet.

– Det man inte på något sätt gör gällande är att min huvudman gjort något av egen vinnings; att han själv tjänat pengar på något sätt.

Kommer din klient att få sitta i fängelse?

– Nej, som jag ser det  tror jag inte det kan bli aktuellt, han har varit häktad i ett helt år och mer därtill, säger Leif Silbersky.

14 personer stod åtalade misstänkta för fusk, men det är 43-åringen som har pekats ut som huvudman.

En av de åtalade, en funktionshindrad som fått assistansersättning när han vistats utomlands, dömdes för bland annat grovt bedrägeri och bidragsbrott och får villkorlig dom och böter.

Åtalet mot 7 av 14 personer som varit inblandade i assistansbolaget ogillas däremot av rätten.

Tingsrätten gör bedömningen att sammanlagt drygt 2,4 miljoner kr har betalats ut felaktigt.

Förutom fängelsestraffet får 43-åringen också näringsförbud i tre år.

– Man säger att det inte är uppenbart att han ska ha näringsförbud, utan först när domen vinner laga kraft ska han ha näringsförbud. Det är endast om man godtar tingsrättens dom som han får näringsförbud, säger försvarsadvokat Leif Libersky.