Socialstyrelsen överhopas av patientklagomål

2:04 min

Socialstyrelsen hinner inte med att granska patientklagomål mot vårdpersonal. Ärendena hopas, och antalet fall som går vidare till granskning hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har minskat kraftigt sedan Socialstyrelsen övertog ansvaret förra året.

Socialstyrelsens enhetschef Susanne Gullack Flyrén beklagar att granskningen tar längre tid än den ska:

– Det är verkligen inte meningen att man ska behöva vänta. Vi har ett mål på sex månaders handläggningstid som vi strävar efter och hoppas kunna nå. Men det är viktigt att veta att det kommer mycket anmälningar, säger Susanne Gullack Flyrén.

Socialstyrelsen övertog ansvaret för att granska patientklagomål när patientsäkerhetslagen ändrades förra året. Det innebar nya rutiner och att Socialstyrelsen fick överta ett par tusen ärenden, plus många nya anmälningar:

– Det fanns runt 3 000 ärenden när vi startade och vi får runt 40 ärenden om dagen. Det blir ganska mycket. Man måste vara rätt många för att hantera det, säger Susanne Gullack Flyrén.

Har ni de resurserna?

– Nej, vi kommer att behöva vara flera för att vi ska kunna ha de handläggningstider på sex månader som är vårt mål.

Den nya lagen innebär att Socialstyrelsen framförallt letar efter felaktiga rutiner i vården. Bara de fall där vård- eller tandvårdspersonal kan prickas eller få straff anmäler Socialstyrelsen vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. De fallen har minskat kraftigt under året.

Till exempel var antalet fall av misstänkta läkare som drevs till prövning förra året ovanligt få, knappt 30 jämfört med runt 70 tidigare år.

Och socialminister Göran Hägglund ogillar utvecklingen. Fler och fler anmälningar läggs på hög och privatpersoner har fått vänta i över två år på att få sin anmälan utredd.

– Det är inte rätt och det är naturligtvis helt oacceptabla väntetider, säger Göran Hägglund.

Socialminister Göran Hägglund drev igenom den nya patientsäkerhetslagen som började gälla för drygt ett år sedan. Syftet var att göra vården säkrare och att det skulle bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.

– Det har fungerat utomordentligt dåligt och det är angeläget att vi får ordning så snabbt som möjligt. Vi kommer att följa det här mycket noggrant. Är det så att det finns önskemål om nya resurser för att det skulle vara ett problem så är vi beredda att diskutera det, säger Göran Hägglund.