"Mycket långt till krisen i Grekland är över"

1:14 min

Efter parlamentsbeslutet i Grekland i natt återstår bara en pusselbit innan det är klart att Grekland får det nya räddningspaket som krävs för att landet ska undvika statsbankrutt.

Banker och andra privata långivare måste gå med på att skriva ner en stor del av sina skulder till Grekland. Det är ett villkor från de övriga euroländerna.

Förhandlingarna pågår än men det mesta tyder på att en överenskommelse blir klar under veckan. I och med det skulle det nya räddningspaketet hinna betalas ut precis i tid innan Grekland måste göra nästa avbetalning på sin statsskuld.

Men även om allt går i lås innebär det bara att Grekland har fått en tidsfrist. Det är mycket långt till dess krisen i landet eventuellt är över.

Enligt planerna ska de privata långivarna skriva ner sina fordringar på Grekland med 70 procent. Målet är att få ner landets statsskuld till 120 procent av bruttonationalprodukten. Det är fortfarande dubbelt så mycket som reglerna inom eurozonen säger.

Det ska mycket till innan en sådan statsskuld är hanterbar för ett land som nu är inne i sitt femte år av recession och har ett stort underskott i sina affärer med utlandet.

Den ekonomiska nedgången kommer dessutom, åtminstone inledningsvis, att fördjupas ytterligare på grund av alla nya åtstramningsåtgärder.