Fel att hänga ut sköterska

Det var fel av åklagarmyndigheten att på sin hemsida publicera personuppgifter för den sjuksköterska på SOS Alarm som friats från misstanken om att ha vållat 23-årige Emil Linnells död, fastslår Datainspektionen.

Även om uppgifterna snabbt togs bort var publiceringen kränkande och därmed otillåten enligt personuppgiftslagen, konstaterar inspektionen. Emil Linnell avled i januari förra året efter att flera gånger ha vägrats ambulans.

TT