Fler varslade om uppsägning

Försvagningen av arbetsmarknaden blir allt tydligare. I januari varslades 6 600 personer jämfört med 2 600 för ett år sedan enligt Arbetsförmedlingen.

I slutet av januari var 405 000 personer, 8,7 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen. Antalet lediga platser steg till 69 000, men uppgången beror på att arbetsgivarna varit ute ovanligt tidigt att anmäla ferieplatser.

I januari var 224 000 personer öppet arbetslösa. I program med aktivitetsstöd deltog 182 000 personer. Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar nu åter och var 43 000 personer, 2 000 fler än i januari 2011.

"Vi ser nu tydligt att arbetsmarknaden är på väg nedåt. Om man bortser från ökningen av antalet ferieplatser märks även att efterfrågan på arbetskraft inte är lika stor", skriver Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson i en kommentar.

TT