Ekot direktrapporterar från utrikesdebatten

0:59 min

Klimat, mänskliga rättigheter, Mellanöstern och internetdemokrati - hur ska den svenska utrikespolitiken se ut? Utrikesdebatten pågår för fullt.

12:00
Utrikesdebatten fortsätter, nu med talare utöver de ordinarie. Ekots direktrapportering slutar här, men den som är intresserad kan fortsätta lyssna live.

11:43
Bland åhörarna i riksdagen fanns Björn Rubensson, ordförande för Kristdemokraterna i Karlsborg. Han hade hoppats på tydligare besked från Carl Bildt under dagens debatt.

– Jag hade förväntat mig lite tydligare utrikespolitiska mål från Carl Bildt. Det hade varit roligt att få lite mer besked om den svenska linjen, så jag tyckte nog att det var lite lamt, sa han till Alltid Nyheters reporter.

11:32
Kerstin Lundgren (C) 
– Vi talar ofta om terrorism, men allt för sällan om klimatförändringen som det nya stora säkerhetspolitiska hotet.

11:25
Hans Linde (V):
– Efter att ha lyssnat på Carl Bildt börjar man undra över poängen med att presentera en utrikespolitisk deklaration? Man vill ju inte bedriva någon utrikespolitik.

11:23
Här kan man läsa och jämföra regeringens utrikespolitiska deklaration och Socialdemokraternas variant.

11:19
Bodil Ceballos (MP) kritiserar att Sverige är det land som säljer flest vapen per capita i världen.

11:10
Désirée Pethrus (KD) talar också om förföljelse av kristna.
– Vi har ett ansvar att uttrycka vårt stöd för alla som drabbas av religionsförtryck

11:05
Fredrik Malm upprepar också den folkpartistiska åsikten att en förutsättning för en hållbar palestinsk stat är att det finns ett fredsavtal. Det var den frågan som Carl Bildt tidigare pressades på.

11:00

10:59
Fredrik Malm (FP) kritiserar Ungerns syn på mänskliga rättigheter. Han pratar också om fängslandet av journalister i Turkiet.

10:54
Hans Linde (V) fortsätter prata om fackliga rättigheter och kritiserar regeringen för att inte ha mänskliga rättigheter i fokus i handeln med andra länder.

10:53
Julia Kronlid (SD) anser att våld mot kvinnor får alldeles för lite uppmärksamhet i det svenska biståndsarbetet.

10:50
TT har pratat med den nye S-ledaren Stefan Löfven, som satt med i plenisalen under den första delen av den utrikespolitiska debatten.
Vad ger du för betyg på Carl Bildts utrikesdeklaration?
– Det är för otydligt i Palestinafrågan, precis som Urban Ahlin sade.
– Det är dags att erkänna Palestina. Nu är det dags.

10:47
Bodil Ceballos (MP) talar om riskerna med ett krig mot Iran.
– Vår syn på säkerhetspolitik utgår från att människor ska skyddas i första hand...  Vi vill se en säkerhetspoltik som sätter människors säkerhet i första hand, inte territoriell.

10:42
Urban Ahlin:
– Ditt svar ger klart besked, det ärde tre folkrättsliga kriterierna som gäller. Det är alldeles utmärkt. Då har Jan Björklund uttalat sig som Folkpartiledare, inte vice statsminister.

10:36
Urban Ahlin:
– Jag hade en enkel fråga: är det Sveriges hållning att ha ett fredsavtal mellan Israel och Palestina innan vi kan erkänna staten Palestina? För det är så den vice statsministern har uttryckt sig.

10:30
Carl Bildt svarar Ahlin om kravet om ett erkännande av Palestina.
– Vi har en tydlig politik, där grundläggande kontroll av territorium är ett avgörande kriterium. I realiteten är detta inte möjligt just nu...
Han tar Västbanken som exempel, där administrationen fungerar bra idag. – Men bortse inte från att den yttersta makten ligger hos den israeliska armén. Palestinierna kan hålla val, och dagen därpå kan den israeliska armén arrestera var och en som blir vald.

10:17
Hans Linde (V) talar om förföljelse av fackliga ledare världen över.

10:11
Julia Kronlid (SD) går upp i talarstolen. Hon kritiserar överstatligheten inom EU, men fokuserar också på utvecklingen i Nordafrika, där hon varnar för att det är risk att vara för överoptimistisk. Hon nämner risken för övergrepp mot kristna både i Egypten och Syrien.

10:04
Sverige hade chansen att driva en ambitiös klimat- och miljöpolitik som ordförande i Arktiska rådet, säger Cellabos, men man tog den inte.
Ceballos instämmer också i kritiken mot regeringens Mellanösternpolitik.

10:03
Ceballos anklagar Bildt för att ha en strategi för "exploatering och rovdrift" i Arktis, i sin roll som ordförande för Arktiska rådet.

10:00

09:59
– Till följd av klimatförändringarna smälter isarna i Arktis med en förfärande hastighet... med dagens höga oljepriser, teknik och smältande isar har Arktis blivit oljebranschens nya geografiska front, säger Ceballos.

09:51
Ceballos fokuserar på exploateringen av Arktis olja och gas.

09:50
Bodil Ceballos (MP) går upp.

09:46
Är det Sveriges regerings hållning att det måste till ett fredsavtal mellan Israel och Palestina innan Sverige kan erkänna staten Palestina? Ja eller nej? frågar Ahlin Bildt.

09:45
Ni som lyssnade på Bildt kan se de vaga skrivningarna i stycket om Israel och Palestina - det beror på att vi har en regering som är splittrad i frågan... Å ena sidan har vi C som har rett ut kraven och viljan på att erkänna staten Palestina, å andra sidan Folkpartiledaren Björklund som inte missar ett enda tillfälle att uttrycka sin solidaritet med Israel, säger Ahlin.

09:40
Ahlin varnar för att ett inbördeskrig är på väg i Syrien, vilket skapar risk för en regional konflikt. I det bör Ryssland och Kina kritiseras, som lägger in veto mot en resolution mot Syrien i FN:s säkerhetsråd, menar Ahlin.

09:35
Utrikesdebatten inleds och Urban Ahlin (S) går upp i talarstolen.

09:34
Utrikesdeklarationen är över.

09:33
– Arbetet för den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaaks frigivning fortsätter... De två svenska journalister som fängslats och dömts i Etiopien bör försättas på fri fot.

09:32
Bildt säger att Sverige har ett moraliskt ansvar för att stödja utsatta och fattiga.
– Tydlig betoning på demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är centralt i ett modernt bistånd.

09:29
Bildt säger att det krävs en höjning av ambitionen för att Sveriges och EU:s klimatmål ska nås.

09:28
Sverige vill se en europeisk Afrikapolitik för öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och ökad regional handel.
– Det krävs fortsatt stora ansträngningar för att bidra till respekt för mänskliga rättigheter och demokrati på Afrikas horn, säger Bildt.

09:27
– Respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna i Iran fortsätter att försämras. Det handlar om en barbarisk politik, säger Bildt och nämner också Kuba, där stödet till demokratiska krafter måste fortsätta.

09:26
– Det svenska utvecklingssamarbetet med Afghanistan kommer att öka med fokus på fred, demokrati och jämställdhet.

09:24
Sveriges och EU:s samarbete med Kina ökar, men respekten för mänskliga rättigheter har minskat i Kina, säger Bildt.

09:21
– USA är EU:s främsta strategiska partner.

09:19
Bildt säger att Sverige är djupt bekymrat över bristen på framsteg i strävan efter fred mellan israeler och palestinier.

09:18
– Vi tillsätter en ambassadör för att utveckla dialogen med och stödet till demokratiska syriska oppositionen.

09:17
 För 1 år sedan tändes hoppet om omvandling till öppna samhällen & öppna ekonomier i flera länder i Nordafrika & Mellanöstern. Vad som krävs är öppna och representativa politiska system, säger Bildt, och kräver att våldet stoppas och president Assad stiger åt sidan i Syrien, för att undvika inbördeskrig.
– Sanktionerna kommer att skärpas... Vi måste öka trycket på regimen och stödet till dem som arbetar för en fredlig övergång till ett demokratiskt Syrien.

09:15
– Ökat våld och diskriminering av personer som tillhör religiösa minoriteter inger oro och måste motverkas.

09:13
Bildt talar om att yttrandefrihet på nätet främjar såväl demokrati som global och social utveckling, och säger att Sverige har tagit initiativ till en europeisk strategi för friheten på nätet

09:10
Att snabbt och flexibelt kunna bidra till insatser där behov uppstår är viktigt för sverige, vi vill vara en trovärdig sarmarbetspartner, säger Bildt, och nämner insatsen i Libyen som ett positivt exempel.

09:09
– Vår säkrehetspolitiska linje ligger fast... Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om katastrof eller angrepp skulle drabba ett medlemsland eller annat europeiskt land, säger Bildt.

09:08
Dörren ska förbli öppen för de länder som vill gå med i EU, menar Bilt och nämner Makedonien och Island som exempel, och säger att ett utestängande av Turkiet bara bromsar den positiva utvecklingen där.

09:03
Carl Bildt inleder med utrikesdeklarationen, där han talar om behovet av en starkare europeisk röst.