Grafik: Multiresistenta bakterier

Källa: Medicinsk Vetenskap, TT, Vårdhandboken.