Hård läkarkritik mot landstingens journalsystem

2:06 min

Landstingens införande av journalsystemet Cosmic äventyrar patientsäkerheten, skriver läkarföreningen i Värmland i ett brev till Landstingsledningen, och kräver att problemen rättas till innan man fortsätter använda journalsystemet. I sammanlagt sju län har man valt samma program och överallt har det kritiserats av läkarna.

Elisabet Rimeika är ordförande för Värmlands läkarförening. Hon berättar att när man införde Cosmic hände det ibland att data för fel patient dök upp i systemet.

– Det var det som var så allvarligt i början. Vi förväntas anpassa oss till systemen, det är inte systemen som anpassas sig till vårt sätt att arbeta så att det blir säkert för patienterna, det är det som är det stora problemet just nu, säger hon.

Ända sedan de värsta problemen upptäcktes 2006, då systemet började införas i Värmland, har läkarna protesterat. Trots deras protester fortsätter landstinget att införa systemet på alla sina kliniker, och förutom i Värmland används Cosmic i Västmanland, Uppsala, Kronoberg, Kalmar, Östergötland och Jönköpings län.

Överallt har läkarna protesterat mot datorsystemet som man tycker är alltför ofärdigt för att använda. Det har fört med sig att mediciner, journalanteckningar, röntgenbilder och remisser har hamnat hos fel patient.

Landstinget i Jönköping har fått kritik av Socialstyrelsen som kräver åtgärder på 12 punkter som rör just patientsäkerheten.

– Vi gjorde en stor kravspecifikation på vad ett journalsystem skulle innehålla, med olika krav på hur man kan bygga upp en journal och på hur man ska kunna följa patienten, och då föll det här systemet bäst ut, säger Mats Bojestig är hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstinget i Jönköpings län.

Socialstyrelsen har ju kritiserat just er på 12 punkter som rör patientsäkerheten. Hur tycker du att systemet svarar upp mot era förväntningar?

– Vi har absolut haft problem under införandet. Det förefaller som att alla har problem med införandet av ett nytt journalsystem och det handlar nog inte om att det är Cambrio Cosmic utan om de stora svårigheter det innebär att växla från ett papperssystem till ett datorsystem.