AMS missar målet med invandrarjobb

AMS har svårt att nå målet i ett pågående projekt att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden. När bara två månader återstår av året har bara hälften av platserna blivit besatta.

Projektledaren på AMS, Torbjörn Wallin, är ändå ganska nöjd med projektet.

– Vi har haft en fortsatt nedgång i efterfrågan på arbetskraft och en ökad arbetslöshet. I ljuset av det och att vi i inledningen av det här försöket var tvungna att nyrekrytera en hel del av våra arbetsförmedlare som skulle arbeta med den här uppgiften så tycker jag att resultaten är ganska bra,

Tvåårigt försök
Det här projektet kallas för arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare och är ett tvåårigt försök i ett 20-tal kommuner. De det gäller är invandrare som har tillräcklig kompetens för att omedelbart ta ett jobb men som ändå på grund av sin invandrarbakgrund har haft betydligt svårare än svenkfödda att ens få komma på anställningsintervjuer.

Speciellt utbildade arbetsförmedlare ska hjälpa den här gruppen att få kontakt med arbetsgivare och sen få en anställning och därefter under högst sex månader ge invandrararna stöd på den nya arbetsplatsen.

Hälften får jobb
Fram till nyår var det tänkt att det skulle ordnas 5 775 såna här anstälningar men med bara två månader kvar är den siffran knappt 3 500. För dem som har gått igenom projektet är det drygt hälften som har jobb efteråt.

Torbjörn Wallin hoppas att det blir bättre nästa år, när de speciella arbetsförmedlarna blir mer varma i kläderna och om AMS får rätt i sin prognos att det blir en vändning på arbetsmarknaden.

Viktig grupp
Torbjörn Wallin han anser också att det är viktigt för Sverige att den här gruppen yrkesutbildade invandrare kommer ut i arbetslivet, särskilt med tanke på de kommande årens stora pensionsavgångar:

– I den här gruppen invandrare finns väldigt mycket kompetens och erfarenhet att hämta och det gäller för oss att hitta vägar att ta vara på den. Sett i det sammanhanget är det samhällsekonomiskt viktigt för oss att på ett rationellt sätt ta hand om den kompetensen och föra in den i arbetslivet.

Johan Prane
johan.prane@sr.se