Lågt valdeltagande i Makedonien

Mindre än hälften av väljarna deltog i folkomröstningen i Makedonien, om albanernas inflytande. Det innebär att resultatet av omröstningen inte är giltigt.

Omröstningen i Makedonien gällde bland annat om albanerna ska få ökat inflytande över skolor och sjukvård i de regioner i Makedonien där de är i majoritet.

Många slaviska makedonier bojkottade söndagens folkomröstning, eftersom den kan komma att göra att 16 kommuner blir albanska med rätt till skolor och sjukvård och alla myndighetskontakter på albanska.

Makedoniens albanska befolkning, en fjärdedel av den totala, bojkottade folkomröstningen eftersom de anser att den nya lagen ger dem för lite inflytande.