Landsting rekryterar asylsökande läkare

Landstinget i Kronoberg försöker avhjälpa läkarbristen genom att rekrytera asylsökande läkare. Det är en satsning som är unik i Sverige. (SR Kronoberg)