Kinas energipolitik höjer oljepriset

I takt med att Kina håller på att utvecklas till en ekonomisk supermakt hårdnar striden om kontrollen över oljetillgångarna i världen. Även Sverige kommer att påverkas av den kinesiska energipolitiken.

– De mycket stora kontrakt som Kina förhandlar om ger naturligtvis skäl för eftertanke. Om den tendensen breder ut sig får vi en värld som är svårare att leva i. Ett litet land som Sverige har svårare att hävda sig bland giganterna, säger Ingolf Kiesow vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Kina har under de senaste åren engagerat sig alltmer i olje- och naturgasrika länder där man har gjort relativt stora investeringar och försökt hyra eller rent av köpa oljekällor.

Kina satsar världen över
Kinesiska oljeföretag finns numera representerade runt hela jordklotet. Framförallt har Kina satsat på länder där USA inte har någon större kontroll som till exempel Iran och Sudan. Men faktum är att Kina investerat pengar även i övriga energiresursrika länder där man konukurrerar med befintliga västliga intressen, i Afrika, Mellanöstern och Syd- och Latinamerika.

Kampen om oljan hårdnar
Det är en kamp om oljresurserna i dag och Kinas oljeimport ökar dramatiskt för varje år. Kina är i dag den näst största oljekonsumenten i världen efter USA. Kinas import ökade med 39 procent bara under årets första nio månader jämfört med förra årets import. Det som man kan sia om framöver är en hårdnande kamp om oljan mellan olika stora industriregioner i världen.

– Hur det ska gå när knappheten och konkurrensen ökar beror på hur väl vi sköter våra kort. Instabilitet och minskad tillgång är naturligtvis ingen bra kombination. Vi får väl räkna med högre oljepriser för lång tid framöver, säger Ingolf Kiesow.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se