Eva Fernvall lämnar Vårdförbundet

Eva Fernvall avgår som förbundsordförande från Vårdförbundet i samband med kongressen i maj 2005. Eva Fernvall säger till Vårdförbundets medlemstidning Vårdfacket att hon nu har varit ordförande i tio år och att det är längre än vad hon först hade tänkt sig.

– Det är ett stort åtagande att vara Vårdförbundets ordförande. Man måste vara säker på att man vill vara kvar i tre år till om man ställer upp till omval. Det är ett fruktansvärt roligt uppdrag att företräda Vårdförbundets medlemmar. Jag vill sluta när det fortfarande är roligt.

– Under de år som jag har varit ordförande har vården utvecklats väldigt mycket, liksom till exempel utbildningen och att alltfler av Vårdförbundets medlemmar disputerar. I dag är det ingen som beskriver sjuksköterskans roll som underordnad!

Fernvall lämnar sitt avgångsbesked mitt i en avtalsrörelse, men hon anser inte att det påverkar förhandlingarna.

- Nej. Vår strategi är så fast förankrad nu och är inte knuten till mig som person. Dessutom ska jag ju inte avgå förrän vid kongressen i vår, och då är avtalet med all säkerhet klart sedan länge.